Simple story

Simplify är en annorlunda utvecklingsbyrå

Behöver du utbildning och riktade insatser inom Ledarskap? Konflikt och kommunikation? Normmedvetenhet?Let’ssimplifytogether!

Vi möter dig där du är och följer med dig dit du behöver gå. Eftersom människorna gör jobbet, jobbar vi med människorna. Simplify–när resultatet är viktigast. Och vägen dit flexibel. Vigör det komplexa lätt att förstå och nå. Simplify. Helt enkelt.

Vi är så små eller stora som du och ni behöver.

Vi vill ha mycket betalt av er som kan betala, så att vi kan erbjuda mycket med liten betalning från dem som har betydligt mindre. Prismodell à la Robin Hood alltså!

Vi gör det komplexa lätt
att förstå och nå.
Simplify. Helt enkelt.

När du kontaktar Simplify möter du sannolikt först grundaren och ägaren Magdalena Helander. Så, vem är det?

I varje uppdrag är målet detsamma: att skapa växt och tillväxt för mina kunder – på en individuell såväl som på organisatorisk nivå. Samt att ge stöd i skapandet av inkluderande, effektiva och samarbetsinriktade kulturer som verkar för hållbara resultat, utifrån ett konstruktivt och starkt ledarskap och medarbetarskap. En kultur präglad av framgång och välmående, för individer såväl som organisation.

Vanlig återkoppling: att jag skapar trygghet och en tillitsfull miljö, som med en gnutta tillsatt humor lockar människor att kliva ur sin komfortzon och ta sig framåt på sin egen väg. Utgångspunkten i varje uppdrag är min tro på människans egna inneboende resurser, samt på kunskap, medvetenhet och lust som drivmedel för hållbar, framgångsrik förändring.

Mina samarbetspartners delar detta förhållningssätt, medbåde lika och olika kompetenser!