Föreläsningar

Inspiration och mer kunskap på några timmar?
Vi erbjuder anpassade och interaktiva föreläsningar inom våra specialområden:
inre och yttre ledarskap, smartare konflikthantering och konstruktiv kommunikation, samt ökad normmedvetenhet. Några exempel:

– Från besvärlig till härlig – från blockerad konflikt till samverkande kommunikation

– Gästtricket – bemötandeträning för bemötarstjärnor

– Simplify & ACT – en resa i acceptans och värderad riktning

– Stress, press och så jag då – att leva livet levande i det som är

– Tillitsbaserat och inkluderande ledarskap för en framåtlutad framtid

– Strategikompetent på 3 timmar: tapas för beslutsfattare

Kontakta oss så samskapar vi er bästa föreläsning!