The simple story

Simplify är en annorlunda utvecklingsbyrå

Vill du ha ett nytt resultat? Välj ett nytt arbetssätt!
Ibland vill vi få en snyggt inpackad, snabb lösning serverad. Gärna utan att själv ändra något alls. Det kan funka ibland. Kortsiktigt. För långsiktigt smarta resultat är det mer hjälpsamt att stanna upp, identifiera, sortera och prioritera om; för att förändra det som kan bli bättre och förädla det som redan för oss i önskad riktning. Vi kallar det Simplify & ACT!

Eftersom människorna gör jobbet, jobbar vi med människorna.

Har du och ni modet att ta steget och bli stjärnor inom ledarskap och medarbetarskap? Konflikthantering och kommunikation? Normmedvetenhet?
Let’s simplify together!

Vi möter dig där du är och följer med dig dit du behöver gå.
Vi gör det komplexa lätt att förstå och nå, för att växa och skapa handlingskraft.
Simplify & act. Helt enkelt.

Vi är så små eller stora som du och ni behöver. Och så har vi en egen prismodell, för att så många som möjligt ska kunna få support där och när de bäst behöver. Så här tänker vi: ni som kan betala mer gör det. Det skapar ett överskott som hjälper oss att erbjuda mycket till kunder och klienter som också har stora behov, men små resurser.
Vår mission är att alla ska få möjlighet att utveckla sitt inre och yttre ledarskap.

Vi gör det komplexa lätt
att förstå och nå.
Simplify. Helt enkelt.

När du kontaktar Simplify möter du sannolikt först grundaren och ägaren Magdalena Helander. Så, vem är det?

I varje uppdrag är målet detsamma: att skapa växt och tillväxt för mina kunder och klienter – på en individuell såväl som på organisatorisk nivå. Samt att ge stöd i skapandet av inkluderande, effektiva och samarbetsinriktade kulturer som verkar för hållbara resultat, utifrån ett konstruktivt och starkt ledarskap och medarbetarskap. En kultur präglad av framgång och välmående, för individer såväl som organisation.
För privata klienter handlar det om samma sak, översatt till livet.

Vanlig återkoppling är att jag skapar trygghet och en tillitsfull miljö, som kryddat med vänlighet och humor lockar människor att kliva ur sin komfortzon och ta sig framåt på sin egen väg. Utgångspunkten i varje uppdrag är min tro på människans egna inneboende resurser, samt på kunskap, medvetenhet och lust som drivmedel för hållbar, framgångsrik förändring.

Mina samarbetspartners delar detta förhållningssätt, med både lika och olika kompetenser!