Magdalena Helander

Äger och driver konsultföretag sedan 1999, Har mångårig erfarenhet av ledarskap, projektledning och vuxnas lärande inom privat, offentlig och ideell sektor; både i Sverige och internationellt.

I arbetet med ledare och medarbetare designar jag och genomför utbildningar, liksom andra utvecklingsinsatser: exempelvis handledning och riktad träning i konfliktlösning. Mina uppdrag genomsyras av min förmåga att verka på både övergripande, strategisk nivå och i närvaro och möte med enskilda individer. Mina närmre 20 år som journalist har stärkt min förmåga att både se och förstå konsekvenser av övergripande strukturer, såväl som effekter och behov på individnivå. Det ställdes höga krav på mig som journalist. Oavsett om jag i sammanhanget var ledare, anställd eller frilans förutsattes att jag agerade snabbt, noggrant och med hög grad av integritet.

Dessa förmågor/kompetenser tog jag med in i arbetet som konsult, då jag efter att under många år ha bevakat svensk arbetsmarknad, politik och sociala frågor vidareutbildade jag mig inom ledarskap, konfliktvägledning och medling, vuxenpedagogik och vuxenpsykologisk utveckling samt kommunikativ interaktion mellan människor. Samhällsintresset bör jag oftast in genom förståelse och hänsyn till de normer som antingen hjälper eller stjälper en organisation att nå sina mål.

Att mina kunder ska kunna ställa höga krav på ”hårda resultat” är en självklarhet. Men jag satsar även på ett långsiktigt mervärde; välmående, motiverade och ansvarstagande individer som tillsammans bidrar till en hållbar, utvecklingsvillig och human organisation.

Eftersom det är människor som utför jobbet, jobbar jag med människorna.

Vill du veta mer?
Kontakta mig så sänder jag både fördjupat cv och referenser.