Riktade insatser

Vi designar och genomför alla insatser riktat, i tät dialog med dig och er, för att maximera mervärdet av insatsen. Oavsett om det gäller ledningsgruppsutveckling, medling, bemötandeträning eller en anpassad organisationsprocess för att öka er normmedvetenhet. För att ta några återkommande insatser. Här är fler exempel på vad vi kan utveckla tillsammans:

– Ledningsgruppsutveckling

– Chefs- & ledarprogram för nya och seniora ledare

– Medledarutveckling – medarbetarskap med eget ansvar

– Specifik verksamhets- & kvalitetsutveckling (tex strategiarbete, beslutseffektivtet och värdegrundsarbete)

– Ökad kompetens i konflikthantering & konstruktiv kommunikation (tex samarbetsträning och stöd i att hålla utvecklings- och/eller avvecklingssamtal)

– Riktat stöd vid kris & förlust (tex sorterings- och sorgarbete)

– Smartare förändringsledning (inför, under och efter förändring)

– Ökad kompetens i att navigera bland normer och mångfald (tex riktad verksamhetsinsats med inriktning på jämställdhet, mångfald/jämlikhet och normmedvetenhet)

– Vi erbjuder även mentorskap, moderatorer och stöd för design av andra interna insatser.

– För handledning – se egen flik!

Eftersom människorna gör jobbet behöver vi jobba med människorna.