Sagt om

We run Cirkus Unik that wants to make the world better for children with the help of contemporary circus.

We are two leaders with very different skills, and therefore sought an external coaching within our co- leadership to find a good balance in our new strategic plan.

Magdalena has an incredible experience and uses various tools. She is very sensitive and identifies our needs even before we do. She helps us to raise our awareness of our roles and cooperation, which is extremely important for our organization. That way, we can use the best of our skills both for our organization and for our personal development. Magdalena`s strength is that she uses her professional balance between knowledge and sensitivity in her coaching.

We were recommended Magdalena’s support by one other competent consultant and Magdalena has exceeded all of our expectations.

Elin Lütke & Jailton Carneiro

Co-founders Cirkus Unik

När resultatet är viktigast. Och vägen dit flexibel.

Magdalena var handledare för den JGL-utbildning som SCA Skogs ledningsgrupp genomgick under hösten 2018. Kombinationen av hög kompetens inom området jämställdhet samt professionell metodik för lärande gjorde utbildningen väldigt bra och uppskattad. Flera av deltagarna ansåg att det var en av de bästa utbildningar de deltagit på.

Utbildningen gav ledningen kompetens och samsyn kring ämnet jämställdhet och därmed förmåga att ta fram mål, strategier och konkreta handlingsplaner för det fortsatta jämställdhetsarbetet inom företaget.

Jonas Mårtensson

VD SCA Skog

Både hjärna och hjärta – Simplify & ACT!

Magdalena är en av Sveriges mest kompetenta konsulter, enligt min mening och jag är inte lättimponerad. Hon ser människor och uppmärksammar processer, och kan i en unik kombination av ödmjukhet och skärpa hjälpa människor att få syn på sig själva och andra. Ovanpå sin breda kompetens har hon dessutom ett härligt barnasinne och en skön humor som gör att oavsett allvaret så har man alltid roligt med henne. När jag rekommenderar Magdalena för uppdrag känner jag mig fullständigt trygg.

Elizabeth Kuylenstierna

Ledarskapscoach, föreläsare, författare

Vi gör det komplexa lätt att förstå och nå. Simplify. Helt enkelt.

Vi arbetade med Magdalena i ett drygt år för att utveckla vårt ledningsgruppsarbete. Det var en väldigt givande process som stärkte våra relationer och hjälpte oss definiera vad ledningsgruppen är till för och hur vi på bästa sätt får att maximalt av den. En del av det vi gjorde var utmanande vilket gjorde att vi kom närmre varandra och ökade tilliten.

Jesper Larsson

VD och Konserthuschef Malmö Live Konserthus AB

Human business is our business. Let’s simplify together!

Magdalena har arbetat med oss i vår stora kompetenssatsning, som syftade till att öka brukarnöjdheten och medarbetarnas delaktighet.

Magdalena ledde flera workshops med både chefer och förbättringscoacher, både i bemötande och när vi permanentade vårt arbetssätt till en lärande organisation.

Magdalenas insatser resulterade i att förbättringscoacherna fick utbildningsmaterial för att själva kunna hålla lärande samtal och att vi tog vår lärande organisation till ytterligare en nivå. Vi ser både i våra brukarundersökningar och i andra mätningar att resultatet för bemötandet ökar och att våra medarbetare upplever ökad delaktighet genom de lärande samtalen.

Lena Bjuhr Erngren

Kvalitetschef & Verksamhetschef för Hemtjänst, Sigtuna kommun

Dialog och öppenhet är nyckeln. Är du beredd att låsa upp?