Handledning

Handledning ger en möjlighet att fördjupa förändring och förädling, utifrån specifika behov.
Vi erbjuder stöd för både individ, par och grupper – med ett professionellt fokus för klienter kopplade till en organisationskund, liksom för privatpersoner som behöver sortera i sitt liv.
Några exempel på frågor och områden där handledning kan vara till gott stöd:

– Stödsamtal vid/för kris & förlust (tex sorterings- och sorgarbete)

– Medling & trepartssamtal

– Ökad kompetens för konlfikthantering

– Stresshandledning

– Parsamtal

– Handledning för normmedveten ledning

– Personligt anpassad handledning (individ och/eller grupp)

– Strategiskt ledarskap (tex för vd)